Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 5.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste robot

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
robot wordt beste vriend van mens Roboter wird bester Freund des Menschen
een robot in ieder huis ein Roboter in jedem Haus
de opkomst van de robot in met name Japan das Aufkommen des Roboters vor allem in Japan
Wordt er in Nederland over het fenomeen... Wird in den Niederlanden über das Phänomen...
Wordt er nog een beetje lacherig gedaan over het fenomen, ... Lacht man sich über das Phänomen noch ein bißchen krank, ...
In Azië is het menens. In Asien meint man es ernst.
nagenoeg alle grote Japanse bedrijven nahezu alle großen, japanischen Betriebe
waaronder Hitachi, Mitsubishi, Sanyo und Fujitsu darunter Hitachi, Mitsubishi, Sanyo und Fujitsu
Zij hebben zich op de robotmarkt gestort. Sie haben sich auf den Robotermarkt gestürzt.
Ze ontwikkelen huisrobots die... Sie entwickeln Hausroboter, die...
... die verplegend personeel en gehandicapten bijstaan. ..., die pflegendem Personal und Behinderten beistehen.
entertainmentrobots die kinderen vermaken Unterhaltungsroboter, die Kindern Spaß machen
Sony verwacht dat de robotindustrie... Sony erwartet, daß die Roboterindustrie...
Het zal op termijn groter zijn dan de pc-industrie. Sie wird in absehbarer Zeit größer sein als die PC-Industrie.
Honda gaat ervan uit dat... Honda geht davon aus, daß....
... dat robots de belangrijkste producten worden. ..., daß Roboter die wichtigsten Produkte werden.
de belangrijkste producten van de firma die wichtigsten Produkte der Firma
uiteindelijk letztendlich
Er is al een medische robot op de markt. Es gibt schon einen Medizin-Roboter auf dem Markt.
van elektronicafabrikant Sanyo von Elektronikfabrikant Sanyo
Die heeft het uiterlijk van een knuffel. Dieser gleicht äußerlich einem Schmuseling.
..., maar zit boordevol geavanceerde elektronica. ..., aber steckt randvoll mit fortschrittlicher Elektronik.
zoals sensoren en een spraaksynthesizer wie Sensoren und einem Sprachsynthesizer
een digitale thermometer en een glucosemeter ein digitales Thermometer und ein Glukosemesser
een glucosemeter voor diabetici ein Glukosemesser für Diabetiker
De robot heeft verder hulpstukken. Der Roboter enthält darüberhinaus Zubehörteile.
een aantal hulpstukken, waaronder... eine Anzahl Zubehörteile, darunter...
een armband om de bloeddruk te meten eine Manschette zum Blutdruckmessen
Hij fungeert tevens als dokterassistent. Er fungiert gleichzeitig als Arzt-Assistent.
Kan dat? Ist das möglich?
Het kan, en er kan nog méér. Es ist möglich, und er kann noch mehr.
Het zal nog even duren voordat robots een ... worden. Es wird noch etwas dauern, bis Roboter ein ... werden.
een vertrouwd straatbeeld ein vertrautes Erscheinungsbild
Maar de technische belemmering wordt snel overwonnen. Aber das technische Hemmnis wird schnell besiegt.
Het is denkbaar dat robots de blindengeleidehond gaan vervangen. Es ist denkbar, daß Roboter den Blindenbegleithund ersetzen werden.
robots die zelf hun weg door de stad vinden Roboter, die selbst den Weg durch die Stadt finden
Probleem is dat robots niet verboden zijn, maar... Das Problem ist nicht, daß Roboter nicht verboten sind, sondern...
..., maar dat er een wettelijk kader ontbreekt. ..., sondern daß es an einem gesetzlichen Rahmen fehlt.
een wettelijk kader voor verantwoordelijkheid ein gesetzlicher Rahmen für Verantwortlichkeit
Daarom heeft een Japanse robotonderzoeker voorgesteld... Darum hat ein japanischer Roboterforscher beantragt, ...
... de robots uit te rusten met een black box. ..., die Roboter mit einer Black Box auszurüsten.
een black box die ook in vliegtuigen wordt gebruikt eine Black Box, die auch in Flugzeugen benutzt wird
De stad Fukuoka heeft inmiddels toestemming gekregen... Die Stadt Fukuoka hat inzwischen die Zusage bekommen, ...
... een deel van het centrum in te richten voor onderzoek. ..., einen Teil des Zentrums für die Forschung einzurichten.
voor experimenteel onderzoek für die experimentelle Forschung
Robots moeten daar in de toekomst het zebrapad nemen. Roboter müssen dort zukünftig den Zebrastreifen benutzen.
het zebrapad nemen om straten over te steken den Zebrastreifen benutzen, um Straßen zu überqueren
Robots kunnen verkeerslichten registreren. Roboter können Ampeln erkennen.
Robots leren omgaan met balorige teenagers. Roboter lernen den Umgang mit widerspenstigen Teenagern.
Dat moet ongeveer in het jaar 2050 zijn beslag krijgen. Das muß ungefähr im Jahr 2050 entschieden werden.
Er is een groep robotontwikkelaars. Es gibt eine Gruppe Roboterentwickler.
Zij willen een voetballend robotelftal op de been brengen. Sie wollen eine Roboter-Fußballelf auf die Beine stellen.
... dat het moet opnemen tegen de regerend wereldkampioen. ..., die es mit dem amtierenden Weltmeister aufnehmen kann.
Zullen de robots de serie strafschoppen koelbloediger nemen... Werden die Roboter das Serien-Elfmeterschießen kaltblütiger durchführen...
... koelbloediger nemen dan het Nederlands elftal? ... kaltblütiger ausführen als die niederländische Elf?

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Xander van Uffelen: Robot wordt beste vriend van mens. de Volkskrant 21 juli 2003, blz. 6
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum