Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 23.2.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste flowboard

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
een flowboard ein Flowboard (ein Stromboard)
nog soepeler noch flexibler
over de stoep über den Bürgersteig
snowboarden Snowboard fahren
Kun je niet wachten? Kannst du nicht warten?
de eerste sneeuw der erste Schnee
De sneeuw valt weer. Der Schnee fällt wieder.
Wil je surfen? Willst du surfen?
Staat er geen wind? Weht kein Wind?
Een flowboard is een kruising. Ein Flowboard ist eine Kreuzung.
het skateboard das Skateboard
de surfplank das Surfbrett
het snowboard das Snowboard
van bovenaf gezien von oben gesehen
Het is net een gewoon skateboard. Es sieht wie ein gewöhnliches Skateboard aus.
Als je hem omdraait zie je het verschil. Wenn du es umdrehst, siehst du den Unterschied.
Een normal skateboard heeft vier wieltjes. Ein normales Skateboard hat vier Rädchen.
Maar een flowboard heeft veertien. Aber ein Flowboard hat 14.
aan de voorkant en de achterkant an der Vorderseite und der Rückseite
Daar zitten schuin gemonteerde beugels. Dort sind quer montierte Schienen.
met aan elke beugel zeven wieltjes mit sieben Rädchen an jeder Schiene
Wanneer je je gewicht verplaatst, ... Wenn du dein Gewicht verlagerst, ...
..., verandert de hoek en kun je sturen. ..., verändert sich der Winkel, und du kannst lenken.
de hoek waaronder de wieltjes de grond raken der Winkel, mit dem die Rädchen den Boden berühren
zonder weerstand ohne Widerstand
de hoeken van 45 graden die Winkel von 45 Grad
Je maak vloeiende bochten. Du machst fließende Kurven.
het ritme en de bewegingen der Rhythmus und die Bewegungen
bewegingen van snowboarden en surfen Bewegungen von Snowboarden und Surfen
In Amerika is het flowboard een hot item. In Amerika ist das Flowboard ein heißer Tip.
al een paar jaar schon seit einigen Jahren
Het is het deels een Nederlandse uitvinding. Es ist teilweise eine niederländische Erfindung.
Het werd in 1994 bedacht door PS en MS. Es hatten sich 1994 PS und MS einfallen lassen.
industrieel ontwerpers in opleiding gewerbliche Entwickler in der Ausbildung
in Zwitserland iin der Schweiz
Vier jaar geleden is het board gepromoot. Vor vier Jahren ist das Board promotet worden.
Nu begint het flowboard aan zijn wereldtournee. Nun beginnt das Flowboard seine Welttournee.
JS zag het succes in Amerika. JS sah den Erfolg in Amerika.
Hij besloot de distributie in Nederland te gaan doen. Er beschloß, die Distribution in den Niederlanden zu übernehmen.
Onze land kent een boardcultuur. Unser Land ist mit einer Boardkultur vertraut.
een enorme boardcultuur eine riesige Boardkultur
Snowboarden en surfen doen het al jaren goed. Snowboarden und Surfen sind seit Jahren in.
Het skateboarden zit weer in de lift. Das Skateboarden befindet sich wieder im Aufwind.
de veelzijdigheid van het flowboard die Vielseitigkeit des Flowboards
Het kan een breed publiek aanspreken. Sie kann ein breites Publikum ansprechen.
Het kan een breed publiek aanspreken. Sie kann ein breites Publikum ansprechen.
Je kunt variŽren van extreme stunts in de halfpipe, tot... Du kannst von extremen Kunststücken in der Halfpipe bis ... variieren.
..., tot een beetje cruisen op straat. ... bis ein bißchen Auf-der-Straße-Fahren.
Voor het ultieme snowboard-gevoel ga je downhill. Für ein Snowboard-Hochgefühl fährst du hügelabwärts.
S wil het groots aanpakken. S will es groß anpacken.
groots großartig
Hij stelt een flowboardteam samen. Er stellt ein Flowboardteam zusammen.
Hij wil evenementen opzetten. Er will Veranstaltungen ausrichten.
A, flowboarder van het eerste uur A, Flowboarder der ersten Stunde
Hij skate al dertien jaar. Er skatet schon 13 Jahre lang.
Hij heeft alle board- en skatesporten gedaan. Er hat alle Board- und Skatesportarten gemacht.
maar niets overtreft het flowboarden aber nichts übertrifft das Flowboarden
Het coolste aan het flowboard is de vrijheid. Das coolste am Flowboard ist die Freiheit.
Je bent wendbaarer en sneller dan... Du bist wendiger und schneller als...
... dan op een gewoon board. ... als auf einem normalen Board.
Je kunt er extremere trucs mee uithalen. Du könntest damit extremere Tricks anstellen.
En natuurlijk is het een kick dat iedereen omkijkt. Und natürlich ist das ein Kick, daß sich jeder umguckt.
Een flowboard kost 250 euro. Ein Flowboard kostet 250 Euro.
ongeveer evenveel als een professioneel skateboard ungefähr so viel wie ein Profi-Skateboard
goedkoper dan de meeste longboards billiger als die meisten Longboards
Ze zijn sinds kort verkrijgbaar bij trendsportwinkels. Sie sind seit kurzem in Trendsportläden erhältlich.
verkrijgbaar bij trendsport- en skateboardwinkels erhältich in Trendsport und Skateboardgeschäften
Doordat je zo soepel over de stoep gaat, ... Dadurch daß du so flexibel über den Gehweg fährst, ...
..., waan je je in de sneeuw of op het water. ..., wähnst du dich im Schnee oder auf dem Wasser.

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Tamara van der Peet: Op een flowboard ga je nog soepeler over de stoep. de Volkskrant 16 juni 2003, blz. 18
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum