Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 8.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste delfsail

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
een recordaantaal van bijna een miljoen bezoekers eine Rekordzahl von fast einer Million Besucher
veel meer dan de laatste keer viel mehr als letztes Mal
het vierdaagse zeilevenement in Delfzijl die viertägige Segelveranstaltung in Delfzijl
Delfsail is na Sail Amsterdam Delfsail ist nach der Sail Amsterdam
de grootste zeilmanifestatie in Nederland die größte Segelverantaltung in den Niederlanden
windjammers uit de hele wereld Windjammern aus der ganzen Welt
Delfsail wordt eens per vijf jaar georganiseerd. Delfsail wird einaml pro fünf Jahre organisiert.
dit jaar voor de vierde keer dieses Jahr zum vierten Mal
Windjammers zijn tall ships. Windjammern sind Großsegler.
behalve de grote windjammers außer den großen Windjammern
ruim vijfhonderd kleinere tall ships reichlich 500 kleinere Großsegler
jachten, traditionele schepen, stoom- en motorsleepboten Yachten, Traditionsschiffe, Dampf- und Motorschleppkähne
Tot de grote publiekstrekkers behoorden... Zu den großen Publiumserfolgen gehörten...
Indonesië en Rusland Indonesien und Rußland
de clipper Stad Amsterdam der Klipper Stadt Amsterdam
volgens de woordvoerder laut dem Sprecher
de definitieve bezoekerscijvers die endgültigen Besucherzahlen
We zijn zeer tevreden. Wir sind sehr zufrieden.
niet alleen over de enorme belangstelling nicht nur über das enorme Interesse
..., maar ook over de vlekkeloze organisatie. ..., sondern auch über die einwandfreie Organisation.

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
ANP: Miljoen bezoekers bekeken schepen van Delfsail. de Volkskrant 14 juli 2003, blz. 2
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum