Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 6.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste Koningschap

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
op zondag 20 en maandag 21 juli am Sonntag, dem 20., und Montag, dem 21. Juli
Het zal op vele plaatsen en pleinen in Brussel zinderen. Es soll an vielen Orten und Plätzen in Brüssel beben.
zinderen van het feestgedruis beben vom Festgetöse
België houdt een groot volksfeest. Belgien hält ein großes Volksfest ab.
een volksfeest voor het tienjarig Koningschap ein Volksfest zum zehnjährigen Thronjubiläum
het Koningschap van Albert II das Thronjubiläum von Albert II.
naast het traditioneel militaire defilé en vuurwerk neben der traditionellen Militärparade ein Feuerwerk
Er krijg je ook straatanimaties en allerlei activiteiten. Es gibt auch Straßenunterhaltungen und allerlei Aktivitäten.
Je krijg er ook veel muziek voorgeschoteld. Man bekommt viel Musik aufgetischt.
een greep uit het aanbod einige Auszüge aus dem Angebot
een klassiek aperitiefconcert ein klassisches Aperitif-Konzert
openingsconcert onder leiding van Dirk Brossé Eröffnungskonzert unter Leitung von Dirk Brossé
Componist en dirigent B is bekend als de auteur van de muziek van Priester Daens. Komponist und Dirigent B ist als Autor der Musik von Priester Daens bekannt.
Priester Daens en andere films Priester Daens und andere Filme
Er staan echter ook tal van symfonieën op zijn naam. Es gibt freilich auch eine Anzahl Sinfonien von ihm.
symfonieën, waarvan de bekenste La Soledad de América Latina Sinfonien, wovon die bekannteste La Soledad de América Latina ist
roller-, motor en fietsparade Skate-, Motorrad- und Fahrradparade
Brussel heeft miskende troeven. Brüsssel hat verkannte Trümpfe.
Op 20 juli kan je immers deelnemen aan de rollerparade. Am 20. Juli kann man ja an der Inlineskate-Parade teilnehmen.
..., waarvoor een deel van Brussel verkeersvrij wordt gemaakt. ..., wofür ein Teil Brüssels verkehrsfrei gemacht wird.
De eerste dag wordt afgesloten met een volksbal. Der erste Tag wird mit einem Volksball abgeschlossen.
..., waarbij het Vossenplein s avonds wordt omgetoverd tot een dansvloer. ..., wobei der Vossenlatz abends in einen Tanzboden verzaubert wird.
een echte dansvloer met reusachtige spiegelbol ein echter Tanzboden mit einer riesigen Spiegelkugel
De kinderen worden op 21 juli getracteerd op een Kids Concert. Den Kindern wird am 21. Juli ein Kids-Konzert spendiert.
... waar zij een show te zien krijgen van het clownsduo. ..., wo sie eine Show vom Clownsduo zu sehen bekommen.
de muziek- en pleziermaker der Musik- und Spaßmacher
de muzikale duizendpoot der musikalische Tausendfüßler
concert Van A tot Z Konzerte von A bis Z
een uitzonderlijk concert met een waslijst... ein außergewöhnliches Konzert mit einer langen Liste...
een waslijst bekende Belgische artiesten eine lange Liste bekannter, belgischer KünstlerZurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Groot Volksfeest voor het tienjarig Koningschap van Albert II.
s. Webseite: http://www.b-rail.be/spotlight/N/albert2.html
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum