Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 7.10.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste redenen

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 3

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
nogal ziemlich
reuze fabelhaft, riesig
meevallen - viel mee - meegevallen die Erwartungen übertreffen - übertraf die Erwartungen - Erwartungen übertroffen,
besser sein als erwartet - war besser als erwartet - besser gewesen als erwartet
het medeleven das Mitgefühl, die Anteilnahme, das Beileid
van tevoren zuvor, vorher
fantaseren - fantaseerde - gefantaseerd fabulieren - fabulierte - fabuliert, faseln - faselte - gefaselt / phantasieren - phantasierte - phantasiert
natafelen noch gemütlich bei Tisch sitzen bleiben
het onverzien toeval der unvorhergesehene Zufall
de rest van ons leven der Rest unseres Lebens
We zouden hier moeten blijven. Wir würden hier bleiben müssen.
onprettig, onplezierig unerfreulich, unangenehm
We vonden dat geen onprettig idee. Wir fanden, daß das keine unangenehme Idee war.
de emigrant - de emigranten der Auswanderer - die Auswanderer, der Emigrant - die Emigranten
de emigrante - de emigranten die Auswanderin - die Auswanderinnen, die Emigrantin - die Emigrantinnen
kennelijk offenbar, sichtlich
de leuken kanten van Duitsland die netten Seiten von Deutschland
een goed bewaard geheim ein gut gehütetes Geheimnis
Er is Lobith nog niet gepasseerd. Es hat noch nicht das Licht der Welt erblickt.
Moet dat zo blijven? Muß das so bleiben?
Ik vind van niet. Ich finde, nicht., Ich finde das nicht.
onrechtvaardig ungerecht
de achterblijver - de achterblijvers der Zurückgebliebene - die Zurückgebliebenen, die Zurückgebliebene - die Zurückgebliebenen, der Nachzügler - die Nachzügler
inwijden einweihen
Het zou onrechtvardig zijn de achterblijvers niet in te wijden. Es würde ungerecht sein, die Zurückgebliebenen nicht einzuweihen.
Hier vindt u dingen die het leven er aangenaam maken. Hier finden Sie Sachen, die das dortige Leben angenehm machen.
meteen sogleich, sofort, gleich
de grootste zorg die größte Sorge
de uitzwaaier - de uitzwaaiers der Hinterherwinkende - die Hinterherwinkenden
over het algemeen im allgemeinen
alleraardigst überaus nett
binnenvallen einfallen, hereinplatzen
Je kunt zelfs met ze lachen! Man kann sogar mit ihnen lachen!
Ze lijken erg op ons. Sie sind uns ganz schön ähnlich., Sie gleichen uns stark.
op zekere leeftijd in den besten Jahren
het mannelijke species op zekere leeftijd die männlichen Spezies in den besten Jahren
pedant pedantisch
naar binnen slepen nach Hause schleppen, hereinbitten (in die Wohnung)
slepen schleppen, bugsieren, schleifen
dwingen - dwong - gedwongen zwingen - zwang - gezwungen, nötigen - nötigte - genötigt
de gereserveerdheid die Reserviertheit, die Zurückhaltung
de Noord-Europeaan - de Noord-Europeanen der Nordeuropäer - die Nordeuropäer
de hoffelijkheid die Höflichkeit
de logé - de logés der (männliche) Logiergast - die (männlichen) Logiergäste
de logée - de logées der (weibliche) Logiergast - die (weiblichen) Logiergäste
Tsjee, wat zijn Duitsers vriendelijk. Tja, was sind Deutsche freundlich!
de verbazing das Erstaunen, das Staunen
de housemuziek die House-Musik
langdurig länger, langwierig
het geklaag das Klagen
na het langdurig geklaag nach längerem Klagen
de taxichauffeur der Taxifahrer
da beige taxi das beige Taxi, das beigefarbene Taxi
de verademing die Erholung, das Aufatmen
Hij, de taxi, komt altijd binnen drie minuten. Es, das Taxi, kommt stets innerhalb von drei Minuten.
het dashboard - de dashboards das Armaturenbrett - die Armaturenbretter
beschaafd gesittet, gebildet, zivilisiert
Uit de luidsprekers klinkt beschaafde klassieke muziek. Aus den Lautsprechern ertönt gute klassische Musik.
De rit is goedkoper dan in Nederland. Die Fahrt ist billiger als in den Niederlanden., Die Fahrt ist günstiger als in den Niederlanden.
beleefd höflich, verbindlich
Ook in de Duitse trein is de conducteur beleefd. Auch in deutschen Zügen ist der Schaffner höflich.
opdringerig aufdringlich, zudringlich
Hij is nooit opdringerig. Er ist niemals aufdringlich.
intelectueel intellektuell, geistig
tobben grübeln, brüten, sich abquälen
de Duitse neiging tot tobben die deutsche Neigung zum Grübeln
Wat slaan ze elkaar heerlijk de hersens in! Was schlagen sie sich herrlich die Schädel ein!
de Bondsdag der Bundestag
Je schudt af en toe bezorgd het hoofd. Man schüttelt ab und zu besorgt den Kopf.
Maar het debat vaart er wel bij. Aber der Debatte tut es gut.
het broodje - de broodjes das Brötchen - die Brötchen
het gesneden bruin van gisteren das geschnittene dunkle Brot von gestern
Het is immers zonde om iets weg te doen. Das ist immer eine Sünde, etwas wegzuwerfen.
De Duitse kan dag niet beginnen zonder verse witte broodjes. Der Deutsche kann ohne frische, helle Brötchen den Tag nicht beginnen.
De bakkerij ruikt heerlijk. In der Bäckerei duftet es herrlich.
Er gaan steeds nieuwe ladingen broodjes op de bakplaat. Immer wieder werden neue Ladungen Brötchen auf das Backblech gelegt.
de bakplaat - de bakplaten das Backblech - die Backbleche
De broodjes worden zacht. Die Brötchen werden lappig.
de deurmat - de deurmatten der Fußabtreter - die Fußabtreter
de ochtendlijke gang der morgendliche Gang
honderdduizende mensen hunderttausende Menschen
de kiosk - de kiosken der Kiosk - die Kioske
het urbane levensgevoel das urbane Lebensgefühl
urbaan urban
rustgevend beruhigend
sonoor klangvoll, sonor
de piep - de piepen der Piepton - die Pieptöne
elk half uur voor de piep jede halbe Stunde vor dem Piepton
Hij suggereert een weldaad van geïnformeerde neutraliteit. Er suggeriert eine Wohltat informierter Neutralität.
de neutraliteit die Neutralität
zonder bombastische jingles ohne schwülstige Erkennungsmelodien
de jingle - de jingles, de herkenningstune - de herkenningstunes, de tune - de tunes die Erkennungsmelodie - die Erkennungsmelodien, der Erkennungston - die Erkennungstöne
bombastisch schwülstig, bombastisch
belichten beleuchten, belichten
het wereldnieuws die Nachrichten von der Welt, die Meldungen von der Welt
degelijk solide, gediegen, tüchtig, gründlich
De regionale zenders zijn al even degelijk. Die Regionalsender sind genauso solide.
het kijk- en luistergeld die Rundfunk- und Fernsehgebühren
het kijkgeld die Fernsehgebühr
het luistergeld die Rundfunkgebühr
Maar dan heb je ook wat. Aber davon hat man auch was., Aber davon hat man auch etwas.
de ontbijttelevisie das Frühstücksfernsehen
de radiomakers die Radioleute
olijk pfiffig, schalkhaft
het kruisgesprek - de kruisgesprekken das Streitgespräch - die Streitgespräche
een jubileerende fietsenmaker ein Fahrradhändler, der Jubiläum hat / ein Fahrradhändler, der ein Jubiläum feiert
jubileerend Jubiläum habend
de fietsenmaker - de fietsenmakers der Fahrradhändler - die Fahrradhändler, der Fahrradmechaniker - die Fahrradmechaniker
saai langweilig, öde
de kinderopvang die Kinderbetreuung
bijzeggen dazusagen
Ik zeg er meteen bij dat dit alleen voor Berlijn geldt. Ich möchte gleich dazusagen, daß das nur für Berlin gilt.
achterlijk rückständig, zurückgeblieben, schwachsinnig
de verlofregeling - de verlofregelingen die Beurlaubungsregelung - die Beurlaubungsregelungen
De Duitse verlofregelingen zijn uitstekend. Die deutschen Beurlaubungsregelungen sind ausgezeichnet.
vanaf een jaar of een von ungefähr einem Jahr
Vanaf een jaar of een is het volkomen normaal dat een kind zich tot in de middag amuseert met zijn leeftijdgenoten. Ab etwa einem Jahr ist es vollkommen normal, daß ein Kind sich mit seinen Altersgenossen bis mittags vergnügt.
zich amuseren sich vergnügen, sich unterhalten
reuzige aardige dames riesig nette Damen
de jus - de jussen die Soße - die Soßen, die Sauce - die Saucen, der Saft -die Säfte, die Tunke - die Tunken
de voltijdopvang die Vollzeitbetreuung
het Berlijnse stadsbestuur der Berliner Senat
achteroverslaan hintenüberfallen, nach hinten stürzen, hinunterschütten
steil jäh, steil, schroff
Nederlandse ouders slaan hier altijd steil van achterover. Niederländische Eltern fallen hier immer auf einmal um.
de vrouwenemacipatie die Emazipation der Frauen
de crèche - de crèches die Kinderkrippe - die Kinderkrippen
de klerenkast - de klerenkasten der Kleiderschrank -die Kleiderschränke
Jullie huizen zijn smaller dan onze klerenkasten. Eure Häuser sind schmaler als unsere Kleiderschränke.
Wat een ruimte heeft dit land! Wieviel Platz dieses Land hat!
de loodzware kinderwagens van het merk Teutonia die bleischweren Kinderwagen der Marke Teutonia
kamers als balzalen Zimmer, so groß wie Ballsäle
de balzaal - de balzalen der Ballsaal - die Ballsäle
de dubbele deur - de dubbele deuren die Doppeltür - die Doppeltüren
geornamenteerde plafonds op 3 meter 60 Stukdecken in 3,60 Meter Höhe
welgesteld wohlhabend, begütert
de welgesteldhuizen die Häuser des betuchten Bürgertums
Dit is een heikel punt Nederland. Das ist ein wunder Punkt in den Niederlanden.
de Duitse voetganger die langdurig wacht voor rood der deutsche Fußgänger, der lange bei Rot wartet
In geen velden of wegen valt een andere verkeersdeelnemer te bekennen. Weit und breit ist kein Verkehrsteilnehmer zu sehen.
het veld - de velden der Platz - die Plätze, das Feld -die Felder
in geen velden of wegen weit und breit
de weg - de wegen die Straße - die Straßen, der Weg - die Wege
Hij geeft ook nog luidkeels commentaar op mensen die de regels overtreden. Er gibt auch noch lauthals Kommentare dazu ab, wenn Mitmenschen die Regeln übertreten.
luidkeels lauthals
de hebbelijkheid - de hebbelijkheden die Unart - die Unarten, die Unsitte - die Unsitten, die Angewohnheit - die Angewohnheiten
zonder uitzondering ausnahmslos
hechten beimessen, heften
De Duitsers hechten waarde aan de inrichting van de openbare ruimte. Die Deutschen wissen die Einrichtung des öffentlichen Raums zu schätzen.
hechten waarde wissen zu schätzen
Er wordt weinig kapot gemaakt. Es wird wenig kaputt gemacht.
het klein ring slotje das kleine Ringschloß
Dat scheelt in levenskwaliteit, hoor! Das zeugt von Lebensqualität, nicht wahr?, Das spricht für Lebensqualität, nicht wahr?
de miljoenenstad Berlijn die Millionenstadt Berlin
De Duitsers houden van duidelijke structuren, dus regels zijn regels. Die Deutschen lieben klare Strukturen, also Regeln sind Regeln.
de regel - de regels, de regelen die Regel - die Regeln
de ondergeschikte - de ondergeschikten die Untergebene, der Untergebene - die Untergebenen
Een ondergeschikte doet wat zijn chef zegt. Ein Untergebener tut, was sein Chef sagt.
gatverdarrie! gottbehüte!
Je schrik soms van de starheid waarmee de regels worden aangehouden Manchmal erschreckt man über die Starrheit, mit der die Regeln eingehalten werden.
de starheid die Starrheit, die Starre
doorhebben kapieren, durchschauen
De Duitser heeft niet door dat het project hiermee van de baan is. Der Deutsche kapiert nicht, daß das Projekt damit vom Tisch ist.
Der Deutsche kapiert nicht, daß damit das Projekt gegessen ist.
van de baan zijn sich erledigt haben, vom Tisch sein
de hiërarchie die Hierarchie
de dikdoenerij die Wichtigtuerei
vaag schwammig, vage, verschwommen
Zijn wij zo tevreden met het resultaat van onze vage gedoogcultuur? Sind wir so zufrieden mit dem Ergebnis unerer schwammigen Duldungskultur?
de gedoogcultuur - de gedoogculturen die Duldungskultur - die Duldungskulturen, die gedoog-Kultur - die gedoog-Kulturen
het klimrek - de klimrekken das Klettergerüst - die Klettergerüste, die Sprossenwand - die Sprossenwände
afslanken gesundschrumpfen
De Duitse gezondheidszorg nu moet afslanken. Das deutsche Gesundheitswesen muß nun gesundschrumpfen.
Met routineonderzoek worden ziektes uitgesloten die je niet eens kende. Mit Routineuntersuchungen werden Krankheiten ausgeschlossen, die man nicht einmal kannte.
de MRI-scan - de Magnetic Resonance Imaging, de Magnetische Kernresonanz-Imaging das MRT - die Magnet-Resonanz-Tomographie
doorlichten durchleuchten
Een Duitser zou zijn eigen land nooit zoveel lof toezwaaien als ik nu heb gedaan. Ein Deutscher sollte seinem Land niemals soviel Lob spenden, wie ich es jetzt getan habe.
lof toezwaaien Lob spenden
de lof das Lob
schattig niedlich, süß
het schattig, tolerant buurland das niedliche, tolerante Nachbarland
iemand geen kwaad doen jemandem nichts zuleide tun
iemand kwaad doen jemandem etwas zuleide tun
de meest onbeantwoorde liefde die am stärksten unbeantwortete Liebe, kaum Gegenliebe
de mof der Teutone (Schimpfwort für Deutsche)
ter geruststelling zur Beruhigung
de hoofdredactie die Mutterredaktion
vervreemden entfremden

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Philippe Remarque: Bei uns ist alles besser. 11 redenen om van Duitsland te houden, de Volkskrant, zaterdag 25 september 2004
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 3, 30. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum