Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 16.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste prinsesJuliana5

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 3

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
het geroezemoes das Stimmengewirr, das Gewirr
de pilaar der Pfeiler, die Säule
het soelaas die Erleichterung, der Trost
rechtsstreeks geradewegs, unmittelbar
het gangpad der schmale Durchgang zwischen Sitzplatzblöcken
gebroken wit altweiß
de oud-hofdignitaris der ehemalige Würdenträger am Hof
de buitenlandse royalty die ausländischen Royals
staand stehend
onthalen op empfangen mit, bewirten mit
het onderscheidingsteken das Unterscheidungsmerkmal
herstellen genesen, sich erholen
in de schoot van de familie im Schoß der Familie
opnemen aufnehmen
bepaald bestimmt
de zegenbede die flehentliche Bitte um Segen
de Eeuwige der Ewige (der Herrgott)
verheffen erheben
zich ontfermen over sich erbarmen, sich annehmen
Heer ontferm u over haar. Herr, erbarm dich ihrer.
wrijven - wreef - gewreven reiben - rieb - gerieben
heel gaarne ganz gerne, recht gerne
gadeslaan andächtig dreinschauen
voorzien van versehen mit, ausgestattet mit
de strik die Schleife
schuiven - schoof - geschoven schieben - schob - geschoben,
rücken - rückte - gerückt,
rutschen - rutschte - gerutscht
het dranghek die Absperrung
naar widerwärtig, leidig, übel
die leidige Leichtsinnigkeit de nare lichtzinnigheid
het besef das Bewußtsein, die Erkenntnis
langs de kant staan am Rand entlang stehen
omtrent gegen, ungefähr, um
in aantocht im Anmarsch, im Anzug
erop los drauflos
Sie blasen munter drauflos. Zij blazen er lustig op los.
het eredetachement das Ehrenkorps
slaan - sloeg - geslagen schlagen - schlug - geschlagen,
hauen - haute - gehauen
de gymzaal die Turnhalle
de bovenbouw die Oberstufe (Schule)
de bovenbouwer der Oberstufenschüler
het Schrift die Heilige Schrift, die Schrift
toneelspelen Theater spielen
de hectiek die Hektik
de omlijsting die Umrahmung, die Einrahmung
de vrijzinniger der Freisinnige

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
de Volkskrant vom Mittwoch, 31. März 2004, S. 3 mit den Themen:
Reportage. Remco Meijer: Buitengewoon afscheid van gewone vrouw. Echtgenoot, vier dochters en schoonzoon begeleiden Juliana (1909-2004) naar grafkelder,
Reportage. Bert Wagendorp: Delft rouwt zonder droefheid. Lenteweer onderstreept stemming tijdens begrafenis prinsess Juliana,
Ella Prins, directrice van de Julianaschool in Bilthoven: 'De kinderen weten nu wie Juliana was',
Ton van Eijk, voorzitter van de Raad van Kerken: 'Meerdere wegen leiden naar God',
Herman O. de Roode, toneelregisseur: 'Een plaatsje vlak achter de familie',
Michiel Zonnevylle, voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen: 'De dienst bracht groepen bij elkaar',
Diese Seite ist Teil der Extraseite:
Trauer um Prinzessin Juliana 1909-2004 / Königinnentag - rouw prinses Juliana

Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 3, 24. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum