Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 28.9.2004
zuletzt bearbeitet: 13.7.2007

Woordjeslijst - Vokabelliste kofschip

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 3

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
de kluit der Klumpen, die Scholle
een kluitje dorpelingen ein Häufchen Dorfbewohner
de schuit der Kahn, das Boot
de turf der Torf
de terp-aarde die Warfterde
de roeiboot das Ruderboot
het houten roeibootje das kleine, hölzerne Ruderboot
zeewaardig seetüchtig
het zeewaardige vissersscheepje das seetüchtige Fischerboot
de vissersschuit das Fischerboot
de groenteveiling die Gemüseversteigerung
de Schot der Schotte
Schots schottisch
schots treibend
scheef schief
zich schurken sich reiben, sich scheuern
het maarktkraampje der Marktstand
het/de kraam (n./f.) die Bude, der Stand
de koopwaar die Handelsware
het schip / de schepen das Schiff / die Schiffe
een plat schip ein flaches Schiff
het riet das Schilf
rieten aus Schilf
het mandje das Körbchen
de rieten manden die Körbe aus Schilf
de praam / de pramen der Prahm* / die Prahme
der bollenpraam der Prahm, beladen mit Blumenzwiebeln
de schipper-in-ruste der Schiffer im Ruhestand
de schipper der Schiffer
het vaartuig das Fahrzeug, das Schiff
het visnet das Fischernetz, das Fischnetz, das Fangnetz
het gereedschap das Gerät, das Werkzeug
de scheepstimmerlui / de scheepstimmerlieden der Schiffszimmermann / die Schiffszimmerleute
de punter** der Stechkahn
catalogiseren katalogisieren
het ezelsbruggetje die Eselsbrücke
de grammatica die Grammatik
soepel geschmeidig, biegsam
geen boek dat soepel leest kein Buch, das einfach zu lesen ist
het proefschrift die Dissertation, die Doktorarbeit
het streven naar wetenschappelijkheid das Streben nach Wissenschaftlichkeit
Dat is ten koste gegaan van de leesbaarheid. Das ist zu Lasten der Lesbarkeit gegangen.
een blader-en-lees-boek ein Blätter- und Lies-Buch
bladderen blättern

Bootstypen:
het Friese schuitje: ?
het skûtsje: oud Fries zeilschip voor de binnenvaart, waarmee nu wedstrijden worden gevaren (Van Dale). / Soort tjalk (De taal van het water - lexicon)
de bok: platboomd vaartuig (Van Dale) - (ein flacher Kahn, auf dem u.a. Kühe transportiert wurden). / Een solide raamwerk van hout of staal, dat dient om een romp op het droge te ondersteunen. (2) Hollands binnenscheepje met onbewegerd ruim, vaak gebruikt als turfschip. Voerde bezaantuig, met een stagfok op de voorsteven. De bok is verwant aan de snik en de westlander. (De taal van het water - lexicon)
*de praam: klein, platboomd vaartuig (Van Dale) - der Prahm: schwerfälliges Schiff mit flachem Verdeck zum Fortschaffen schwerer Lasten in Häfen und auf Flüssen / (1) Klein, plat vaartuig dat op de binnenwateren wordt gebruikt voor het transport van vee of goederen. (2) Klein, tjalkachtig zeilschip. (De taal van het water - lexicon)
**de punter: open vaartuig met een rechte, schuin uit het water opkomende steven en een vlakke bodem, dat met een vaarboom wordt voortbewogen (Van Dale) - der Stechkahn (heutzutage ein Vergnügungsboot wie die Spreewaldkähne) / Slank, sierlijk scheepje, als vissersboot in de binnenwateren gebruikt, maar vooral gebouwd voor gebruik door boeren. Voert een sprietzeil zonder giek, bevestigd aan een steekmast. L.O.A. 6.30 m. Verwant aan de grundel. (De taal van het water - lexicon)
het kofschip: platboomd zeilschip met scherpe voor- en achtersteven (Van Dale)
de Zaanse molenpluut: ?
de Zwolse kaag: Ook: lichter. Binnenschip met zijzwaarden, mast en boegspriet. Voerde een sprietzeil, vlieger, stagfok en kluiver. (De taal van het water - lexicon)

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Mieke Zijlmans: Het kofschip, maar dan echt. de Volkskrant, vrijdag 24 september 2004, blz. 28
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 3, 29. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum