Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 20.9.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste heelal2

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 3

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
de vraag naar het ontstaan die Frage nach der Entstehung
de evolutie van het heelal die Evolution des Weltalls
eeuwenlang jahrhundertelang
de supertelescoop das Hypertelescoop, das Superteleskop
gereed fertig, bereit
het centrale gedeelte der zentrale Teil
de grootste radiotelescoop ter wereld das größte Radioteleskop der Welt
verrijzen sich erheben, auferstehen
zijn enorme capaciteit seine enorme Kapazität
Deze telescoop zal instaat zijn zeer zwakke signalen uit het heelal te ontvangen. Dieses Teleskop soll imstande sein, sehr schwache Signale aus dem Weltall zu empfangen.
Deze waarnemingen kunnen belangwekkende informatie opleveren. Diese Beobachtungen können interessante Informationen liefern.
informatie over de vorming van sterren en sterrenselsels Informationen über die Bildung der Sterne und der Sternsysteme
Het project draagt de naam LOFAR. Das Projekt heißt LOFAR*.
de lagefrequentietelescoop das Niederfrequenzteleskop
de nieuwste ontwikkelingen in computerkracht die neuesten Entwicklungen in Computerleistung
digitale technieken en dataverwerking digitale Techniken und Datenverarbeitung
een uiterst laag frequentiegebied (10-250 MHz) ein Niedrigstfrequenzgebiet (10-250 MHz)
De telescoop zal honderdmal gevoeliger zijn dan... Das Teleskop soll 100 Mal empfindlicher sein als...
de voorgaande telescoop das vorhergehende Teleskop
De telescoop zal beelden kunnen leveren die... Das Teleskop soll Bilder liefern können, die...
honderdmal scherper dan tot nu toe werelwijd mogelijk was hundert Mal schärfer als es bis heute möglich war
dankzij de hier gebruikte digitale techniek dank der hier genutzten digitalen Technik
De telescoop is in staat de hele hemel in kaart te brengen. Das Teleskop ist imstande, den ganzen Himmel zu kartieren.
gebruikelijke grote stalen schotelantennes gebräuchliche, große, stählerne Schüsseln (Antennen)
LOFAR heeft een diameter van 350 kilometer. LOFAR hat einen Durchmesser von 350 Kilometern.
LOFAR is gebaseerd op een netwerk van ongeveer honderd stations. LOFAR basiert auf ein Netzwerk von etwa hundert Stationen.
honderd stations met in totaal 25.000 kleine antennes hundert Stationen mit insgesamt 25.000 kleinen Antennen
Deze zijn gekoppeld aan een supercomputer. Diese sind an einen Hypercomputer angeschlossen.
een supercomputer met een uitgestreekt glasvezelnetwerk ein Supercomputer mit einem ausgebreiteten Glasfasernetzwerk
Naast astronomen nemen ook geofysici deel aan het project. Außer Astronomen nehmen auch Geophysiker an dem Projekt teil.
Naast astronomen nemen ook landbouwonderzoekers deel aan het project. Außer Astronomen nehmen auch Landwirtschaftsforscher an dem Projekt teil.
binnen het project innerhalb des Projekts
Sensoren en technieken worden ontwikkeld. Sensoren und Techniken werden entwickeld.
de sensor der Sensor
de aardbodem der Erdboden
Daardoor komt nieuwe kennis over bodemdaling. Dadurch werden neue Erkenntnisse über die Bodenerosion gewonnen.
binnen bereik, binnen het bereik in Reichweite, erreichbar
De telescoop wordt beheerd door ASTRON**. Das Teleskop wird durch ASTRON verwaltet.
ASTRON, de Stichting Astronomisch Onderzoek in Nederland ASTRON, die Stiftung Astronomische Forschung in den Niederlanden
mede gefinancierd door de Nederlandse overheid mitfinanziert vom niederländischen Staat
financieren finanzieren
de onderzoeksinstituut / de onderzoeksinstituten das Forschungsinstitut / die Forschungsinstitute
universiteiten uit verschillende landen Universitäten verschiedener Länder

Anmerkungen:
LOFAR: Mehr Informationen zum Weltraumprojekt LOFAR (Low Frequency Array oftewel lagefrequentietelescoop - Niederfrequenzteleskop), dessen Antennen in den Niederlanden und Deutschland stationiert sind:
http://www.lofar.nl/

ASTRON: Stichting Astronomisch Onderzoek in Nederland - Stiftung Astronomische Forschung in den Niederlanden

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
N.N.
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 3, 29. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum