Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 29.9.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste Flick_collectie

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 3

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
het museum voor hedendagse kunst das Museum für zeitgenössische Kunst
het familieverleden die Vergangenheit der Familie
fortuin maken ein Vermögen machen
het fortuin das Vermögen
het wapentuig das Kriegsgerät
het Derde Rijk das Dritte Reich
de inzet van dwangarbeiders der Einsatz von Zwangsarbeitern
verweten vorgeworfen
verwijten vorwerfen
het immense vermogen das immense Vermögen
Aan het immense vermogen zit een luchtje. An dem enormen Vermögen haftet ein Geruch.
het nageslacht die Nachkommenschaft
op uiteenlopende manieren auf verschiedene Art und Weise
uiteenlopend verschieden, verschiedenartig
de Wiedergutmachung die Wiedergutmachung
de stichting tegen vreemdelingenhaat die Stiftung gegen Fremdenhaß
bekostigen finanzieren
ver ná de Tweede Wereldoorlog lange nach dem Zweiten Weltkrieg
preciseren präzisieren
de historische preciezen die Historiker mit intoleranter Haltung
het/de affiche (s./f.) das Plakat, der Aushang, der Anschlag
op enorme affiches auf riesigen Plakaten
enorm enorm, riesig, ungeheuer
het doelwit das Ziel
het vandalisme der Wandalismus, der Vandalismus
van ideologisch geïnspireerd vandalisme ideologisch motivierter Wandalismus
de boulevardpers die Boulevardpresse
het bestaansrecht die Existenzberechtigung
gebruind gebräunt
het vastgoed die Immobilien (pl.)
de magnaat - de magnaten der Magnat - die Magnate
de vastgoedmagnaat der Immobilienmagnat
verleppen welken, verwelken
verlept welk
verlepte filmsterren verwelkende Filmstars
de belastingsvluchteling der Steuerflüchtling
snood schnöde, verrucht, ruchlos
fiscaal fiskalisch, steuerlich
de bedoeling die Absicht
snode fiscale bedoelingen ruchlose steuerliche Absichten
toedichten andichten, unterstellen
afdoend entscheidend, triftig, wirksam, zur Genüge, (Beweis) schlagend
de mate das Maß, der Grad
in afdoende mate in überzeugendem Maße
blijk geven van erkennen lassen, vorweisen
gijzelen als Geisel nehmen
de dignitaris - de dignitarissen der Würdenträger - die Würdenträger
het afwijzingsfront die Ablehnungsfront
afwijzen abweisen, zurückweisen, von sich weisen, ablehnen
het front die Front
verheven erhaben, (Stil) gehoben
de vernissage die Vernissage
de verheven vernissage die anspruchsvolle Vernissage
de omslag der Umschlag, die Decke, die Hülle
een historische omslag ein historisches Mäntelchen
historisch historisch, geschichtlich
naburig nahe, benachbart
de loods der Lotse / der Schuppen
fraais (ironisch) und ähnliche Scherze (m/pl.)
oproepen hervorrufen, wachrufen, wecken
een soort horigheid eine Art Hörigkeit
horig hörig
onderhavig betreffend, vorliegend
in het onderhavig geval, in het onderhavige geval im vorliegenden Fall
de pleitbezorger - de pleitbezorgers der Anwalt - die Anwälte
de overheidstaak - de overheidstaken die Staatsaufgabe - die Staatsaufgaben
onverlet ungehindert
chantabel abhängig
in een chantabele positie tegenover iemand verkeren sich in einer abhängigen Position gegenüber jemandem befinden
het Hamburger Bahnhof der Hamburger Bahnhof
overbodig überflüssig, unnötig
gemakzuchtig bequem
de gemakzucht die Bequemlichkeit
voormalig ehemalig
een voormalige fabrieksloods ein ehemaliger Fabrikschuppen
complet met rails en perrons komplett mit Schienen und Bahnsteigen
de rail - de rails die Schiene - die Schienen
het perron - de perrons der Bahnsteig - die Bahnsteige
aangewezen geeignet, richtig, zuständig
de ambiance das Ambiente
de aangewezen ambiance das geeignete Ambiente
de avantgarde die Avantgarde
de staalkaart das Sammelsurium
de pretentie - de pretenties die Anmaßung, die Prätention, der Anspruch
last hebben van Ärger haben mit, leiden unter
de aamvechting die Anfechtung, die Versuchung

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Reportage.
Sander van Walsum: . de Volkskrant, vrijdag 24 september 2004, blz. 17
Het museum Hamburger Bahnhof bouwde een nieuwe vleugel voor de Flick-collectie. Ondanks dat de verzamling besmet is door het geld waarmee ze is bekostigd.
Fortsetzung
400 stukken van de collectie Friedrich Christian Flick. Tot 23 januari 2005 in het Hamburger Bahnhof in Berlijn.
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 3, 29. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen

Fortsetzung:
Alleen al het feit dat de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder afgelopen dinsdag fysiek aanwezig was bij de opening van de Flick-tentoonstelling in het Hamburger Bahnhof - het onderkomen van het museum voor hedendaagse kunst in Berlijn - werd als een provacatie uitgelegd. Want kunstverzamelaar Friedrich Christian Flick (60) heeft een belast familieverleden. Zijn grootvader, Friedrich, maakte als producent van wapentuig fortuin tijdens het Derde Rijk, en werd na de oorlog tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hem werd vooral de inzet van dwangarbeiders verweten.
Aan het immense vermogen van de familie zit, met andere woorden, een luchtje. Het feit dat het nageslacht zich op uiteenlopende manieren heeft ingezet voor de Wiedergutmachung - bijvoorbeeld door een stichting tegen vreemdelingenhaat te bekostigen - doet daar niets aan af. Net zo min als de omstandigheid dat de collectie die nu in Berlijn wordt getoond haar origine ver ná de Tweede oorlog vindt.
Volgens de historische preciezen is de collectie door het geld waarmee ze is bekostigd. De plannen om zijn kunstbezit onder te brengen in een - door Rem Koolhaas te bouwen - museum in Zürich zijn om die reden verijdeld. In de omgeving van het museum in Berlijn wordt op enorme affiches gratis toegang voor voormalige dwangarbeiders geëist, bezoekers van de vernissage werden door actievoerders met een opgeheven rechterarm begroet, en een van de installaties was gisteren al het doelwit van ideologisch geïnspireerd vandalisme.
Tot voor kort behoorde verzamelaar Friedrich Christian Flick tot de kring van mensen aan wie de Duitse boulevardpers haar bestaansrecht ontleent: dragers van oeroude familienamen, gebruinde vastgoedmagnaten en verlepte filmsterren. Friedrich Christian, die sinds 1975 in Zwitserland woont, werd als belanstingvluchteling geïdentificeerd. In de aanloop van de tentoonstelling van zijn collectie zijn hem snode fiscale bedoelingen toegedicht.
Maar kanselier Schröder nam Flick nadrukkelijk in bescherming... Maar een belangrijker overweging is dat de kunst niet door het verleden kan worden gegijzeld...
... Tot onbegrip van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, die in de aanloop naar de tentoonstelling het afwijzingsfront heeft aangevoerd. De tot societyevent verheven vernissage markeert, volgens FAZ, zelfs een historisch omslag: in Duitsland is een meer ontspannen 'Phase der Erinnerung' aangebroken...
Maar ook in kunsthistorisch opzicht zou de tentoonstelling in de Hamburger Bahnhof als keerpunt kunnen worden aangemerkt. De Flick-tentoonstelling zou de toenemende afhankelijkheid van particuliere verzamelaars tot uitdrukking brengen. Zo steunde het museum voor hedendagse kunst in Berlijn tot dusverre hoofdzakelijk op de collectie van Erich Marx. Om slechts een fragment van de verzameling van Friedrich Christian Flick - zo'n 2500 installaties, schilderijen, fotocollages en beelden - te kunnen onderbrengen, moest het Hamburger Bahnhof met ongeveer 13 duizend vierkante meter worden uitgebreid. Hiervoor werd een naburige loods voor acht miljoen euro, betaald door de verzamelaar, verbouwd.
De vraag die al dit fraais oproept, is of hiermee niet een soort horigheid van museum tegenover verzamelaar tot uitdrukking wordt gebracht. De museale instanties in Berlijn betogen eensgezind dat hiervan in het onderhavige geval geen sprake is geweest. Flick heeft weliswaar van zijn grote betrokkenheid bij het project blijk gegeven, maar heeft zich niet met de regie bemoeid. Dat laat, aldus de pleitbezorgers van kunst als overheidstaak, onverlet dat de musea in een chantable positie tegenover de particuliere verzamelaars komen te verkeren.
In het Hamburger Bahnhof zijn de desastreuze gevolgen van die ontwikkeling zichtbaar, meent de kunsthistoricus Peter Richter. In de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung doet hij de verzameling van Flick af als overbodig en gemakzuchtig... En Richter, geboren in 1973, kan het niet laten: is een voormalige fabrieksloods ('compleet met rails en perrons') nu wel de aangewezen ambiance voor een collectie die met dwangarbeid wordt geassocieerd?
De meeste reacties zijn echter (veel) positiever van toonzetting. In Berlijn is de avantgarde van gisteren - Bruce Naumann, Martin Kippenberger, Dieter en Björn Roth, Jason Rhoades, Paul McCarthy en vele anderen - in een fraaie omlijsting bijeen gebracht...
...

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangÜber weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum